Strategiprosesser og Prosessledelse

groupEnhver god prosess starter med involvering der alle i organisasjonen opplever at de har mulighet til å delta. Så enkelt og likevel så vanskelig. De aller fleste ønsker å lykkes på jobb, samtidig som vi ofte har veldig ulik oppfatning om hva som skal til for å komme dit vi vil sammen, og i det hele tatt være omforent om hvor vi skal. Dette krever tydelig prosessledelse og en konkret strategi og plan på hvor dere vil. Da er halve jobben gjort og da kan den ordentlige jobben starte:

Hvordan skal vi organisere oss for å arbeide med og nå målene i planene?

Hvordan skal vi konkret legge opp en slik prosess?