Organisasjonsutvikling og team

Len deg bakover i kontorstolen i et par minutter og tenk gjennom hvilke team du har vært endel av som presterte høyt, og hvor det var gøy å være deltaker.

Disse opplevelsene som siger inn hos deg blir viktig for å skape og gjenskape erfaringene du har.

Team Lofoten
Team Lofoten

Team skal kun etableres når du har muligheten til å nå et felles mål, og at det er gode forutsetninger for at summen av felles innsats blir høyere enn den enkeltes individuelle leveranse. Teamutviklingsprosesser skal være målrettede og de skal sørge for at dere på en enda bedre måte kan takle intern og ekstern mangesidighet. Per Bård Torvik har lang erfaring med utvikle team: i det offentlige, det private næringsliv og i frivillig sektor.

Gode teamutviklingsprosesser tas med inn i organisasjonsutviklingen. Alle som jobber i din og deres organisasjon er viktige for sluttproduktet. Det er ingen som er viktigere enn andre, det er bare ulike roller, forskjellige oppgaver som skal løses, mange typer ansvar og myndighet.

Det vi vet om motivasjon i dag er at vi mennesker blir mer og mer motivert hvis vi i enda større grad ser og forstår helheten i organisasjonen. Det er en viktig del av organisasjonsutviklingsprosesser å la alle få ta del i dette felles bidraget. Den som klipper gressdekket på en fotballstadionen (ikke kunstgress!) er en meget viktig premissleverandør for en fotballklubb. Det samme er en kostymemaker på et kulturhus eller en kantinemedarbeider i en bedrift. Eller kort og godt: alle medarbeidere og ledere som står på lønningslisten deres.