Leder – og medarbeiderutvikling

bilde

På julebord på arbeidplasser rundt om i hele Norge står de aller fleste ledere og holder taler om hvor fantastiske medarbeidere de har. Den viktigste ressurs vi har. Det er jo helt fantastisk.

For å kunne ha lov til å si det må jeg som leder ha gjort mye riktig og gjennomført helt nødvendige grep. Det å være leder er helt frivillig. Heldigvis. Du må være en tydelig rollemodell for å lykkes med ledelse i Norge. Det handler om å walk the talk. Da må du være god med kompass! Blant annet vet vi om forskning rundt ledelse i Norge, og det er en av de få ting vi virkelig vet om ledelse i Norge, er at ledere og medarbeidere må ha mange ulike samtaler på jobb.

I arbeidsmiljø rundt om i hele Norge ønsker vi kort avstand mellom medarbeidere og ledere, det betyr at samtalene må gjennomføres både fast og tilfeldig. Den nødvendige samtalen, som vi har døpt Den vanskelige samtalen, må også bli en naturlig del av en leders gode verktøykasse. Per Bård Torvik bidrar til sette deg i stand til å bli virkelig god på disse samtalene. Det gjøres ved å øve på samtalene og samtidig minne alle om at det er ikke bare lederen som har et ansvar her. En medarbeider, nei, jeg sa ikke motarbeider, har etter arbeidsmiljøloven medvirkningsplikt, det vil si plikt til å bidra til et godt arbeidsmiljø, forebygge konflikter og eventuelt være med å løse konflikter.

I følge den samme loven skal lederen på sin side balansere styringsretten og omsorgsplikten. Være tydelig på den ene siden og ivaretakende på den andre siden. En balansekunst for lederskap og medarbeiderskap som med godt arbeid, øving og trening, gjør underverker for et arbeidsmiljø.