PB Coaching AS/Per Bård Torvik

 • Hva er du god på allerede som du kan gjøre mer av? (innsikt)
 • Hvordan kan du gjøre mer av det som gir best effekt? (retning)
 • Hvordan skal du konkret få dette til? (hvordan)
 • Hvorfor er du egentlig leder? (hvorfor/ledermotivasjon)
 • Hvem skal være med deg på disse endringene, hva trenger du av andre? (hvem)
 • Hvor god er du til å gjennomføre nødvendige prosesser? (helheten)
avis
Les kronikk her

Om meg

Per Bård Torvik

I over 20 år har Per Bård Torvik vært nysgjerrig på hva som driver oss mennesker fremover på jobb.

Per Bård har lang erfaring med å få frem hvilke ferdigheter som må utvikles og hvilke prosesser som må gjennomføres, for at individ, team og organisasjon skal gå i ønsket retning. Per Bård arbeider kunnskapsbasert med utvikling.

Det å bli enda bedre på å finne talenter, utvikle dem og å virkelig sette medarbeidere og kolleger i sentrum, blir viktigere overalt fremover, også i arbeidslivet. Det å arbeide med medarbeidere og kolleger og samtidig sette i gang gode prosesser for alle i organisasjonen, er ikke nødvendigvis kunnskap vi har. Dette må vi først erkjenne, og så kan vi begynne å øve på å bli bedre på dette.
Per Bård Torvik kan hjelpe deg og dere med å sette dette i system. Støtte dere i denne prosessen gjennom ansvarliggjøring, fakta og kunnskap.
Per Bård jobber innen tre overordnende områder som kan gi hjelp til gode bevisstgjøringer for dere, og å få deg til gå raskere fra ord til handling.


Referanseuttalelser

Per Bård er en mann som ser de store linjene, stiller de kritiske spørsmålene som gir progresjon og som tørr å løfte upopulære diskusjoner. I vårt samarbeid har jeg blitt kjent med en mann som brenner for muligheter som gir resultater – både for enkeltmennesker, men også for fellesskapet.

— Kai Steffen Østensen, leder, Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Per Bårds konsept er konkret og “to the point” med hensyn til å utvikle lederferdigheter som kan tas i bruk i hverdagen og gi resultater.

— Direktør personmarked Gunnar P. Thommassen, Sparebanken Sør

group

Foredrag

 • Jobb mindre og få gjort mer! Strategi handler også om hva du ikke skal gjøre!
 • Led meg inn i ledelse. Å ta en jobb i ledelse er å ta en jobb i lidelse!
 • Gå fra samarbeid til Samhandling: «den høyeste formen for samarbeid, der samarbeidet kommer innenfra, gjerne fra hjertet, der individene ikke må men vil nå et felles mål.»
 • Emosjonell kompetanse, hvorfor reise til månen og det ytre univers, når det finnes så mye uoppdaget i deres indre univers?
 • Nysgjerrighet og åpne spørsmål, basisen av life skills, som må øves og øves på, for å forstå andre og seg selv bedre!

Team Lofoten

Workshop

Workshop, kan ta utgangspunkt i et av foredragene over eller dere kan fokusere på det dere mener er viktigst for virksomheten deres: Strategi, Mål, lagorganisering, , samhandling, kommunikasjon etc etc, halv eller hel dag, hvor vi først har funnet ut:

Hva ønsker dere å oppnå?

Hva skal dere bli konkret bedre på dette området?

Hva skal dere ikke gjøre mer av og prioritere bort?

Hvilke delmål og tiltak skal føre dere frem mot hovedmålet?

bilde

Rekruttering og personlighetstesting

Per Bård er sertifisert og har lang erfaring på bruk av personlighetstesten Neo-pi 3, som bygger på femfaktormodellen eller big five. Den samme testen som forøvrig Harald Eia og Nils Brenna bruker i radioprogrammet, Sånn er du. Per Bård bruker dette mest rundt rekruttering og gjerne der oppdragsgivere trenger støtte på å kartlegge det mellommenneskelige. Hvem er du?  En viktig ting er at du kan utføre jobben, like viktig er at du har riktig personlighet for denne jobve.

Per Bård er ofte med på 2.gangsintervjuer hvor kandidaten har svart på en digitaltest før intervjuet.


Historiene

Sparebanken Sør, 6 år

Arbeidet gjennom hele organisasjonen om å gå fra en en lite prestasjonrettet kultur til en mer prestasjonrettet kultur. Jobbet med ulike organisasjonsutviklingsprosjekter, flere lederutviklingsprogrammer, medarbeiderutvikling gjennom salg og forsikring, eller samlinger med rådgivere om utvikling på jobben. Drev individ- og teamcoaching hvor det handlet om å ta ut et større potensial og øke teamutviklingen i ulike deler av banken, også backofficefunksjoner. Per Bård var leder for et prosjekt der 1-4 konsulenter var inne i lengre perioder.

Referanse: stabsdirektør Rolf Søraker, tlf. 918 23 371, e-post: rolf.soraker@sor.no

Universitetet i Agder (UiA), 2 år

Arbeidet ett år med å designe, utvikle og fremme strategiprosessen for hele UiA, Samskaping av kunnskap 2016 – 2020. Arbeidet som rektors nærmeste rådgiver i denne prosessen og har det siste året fremdeles prosjektledelse for den strategiske satsingen med etablering av et Samskapingsverksted. Jobber med intern forankring og utvikling, og har mye kontakt med regionale samarbeidspartnere.

Referanse: rektor Frank Reichert, tlf.917 30 561, e-post: frank.reichert@uia.no

Kristiansand kommune, 3 år

Gjennom en rammeavtale med kommunen har Per Bård arbeidet med lederutviklingsprogrammer, coaching for invivid og team, og bidro i konflikthåndteringssaker. Per Bård har arbeidet med store organisasjonsutviklingsprosesser, særlig i sektor for helse og barnehage.

Referanse: tidligere personalsjef, nå HR medarbeider Ulf Nilsen, e-post: ulf.r.nilsen@kristiansand.kommune.no

Vest-Agder fylkeskommune, 2 år

Arbeidet med lederutviklingsprogrammer for alle ledere i fylkeskommunen, konflikthåndtering i flere avdelinger, og arbeidet mye med å forankre Regionplan Agder 2020.

Referanse: tidligere Personal – og organisasjonssjef, nå HR-direktør i Politiet, Odd Joar Svensson, tlf. 474 53 614, e-post: odd.joar.svensson@politiet.no

Agder Energi, 2 år

Arbeidet med å designe, etablere og gjennomføre skreddersydde lederutviklingsprogrammer, coaching av ledere, bisto ved konflikthåndtering og gjennomførte store organisasjonsutviklingsprosesser.

Referanse: organisasjonsdirektør Frank Håland, tlf. 990 92 776, e-post: frank.haland@ae.no Cameron/TTS/Schlumberger, 4 år

Arbeidet med praktiske ledertreningsprogrammer, bisto med coaching og gjennomførte ulike utviklingsprosesser.

Referanse: tidligere HR-direktør, Tore B. Johannessen, nå HR-direktør i Siem offshore, tlf, 928 08 887, e-post: tore.b.johannessen@siemoffshore.com

Diverse oppdrag:

National Oilwell (NOV) 2 år, lederutvikling, organisasjonsutvikling og forhandlingstrening.

finn.no 3 år, lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

Håndballandslaget for herrer 4 år, verdiprosess, coaching, team- og kulturutvikling. Referanse: tidligere landslagstrener Gunnar Pettersen(tlf nummer kan oppgis)

Fotballandslaget for herrer 2 år, verdiprosess, coaching, team- og kulturutvikling. Referanse tidligere landslagstrener og nå toppfotballsjef, Nils Johan Semb (tlf. nr kan oppgis)

Vinmonopolet, 2 år, Fokus på å utvikle alle butikker og alle butikksjefer i Norge

Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP, 2 år, leder – og teamutvikling. Arbeidet med Abup pågår fortsatt.

Referanse: avdelingsleder/overlege/psykiater, Karl Erik Karlsen, tlf.916 34 785, e-post: karl.erik.karlsen@sshf.no

Kilden kulturhus, 3 år, lederutvikling, konflikthåndtering og rekruttering.

Brannvesenet, 1 år, Konflikthåndtering og konfliktforebygging.

McDonalds Sørlandet, 1 år, rekruttering

Referanser kan oppgis.

Boka fra ord til handling, 16.utgave! Skrevet sammen med de mest sentrale personene rundt utviklingen av Olympiatoppen.

fra ord til handling